Publications

Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Jingjing Zhang  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Adam Hinge, Wei Feng, and Shicong Zhang. "Governance strategies to achieve zero-energy buildings in China." Building Research & Information 44, no. 5-6 (2016): 604-618.
C
Khanna, Nina, David Fridley, Nan Zhou, Nihan Karali, Jingjing Zhang, and Wei Feng. "China’s Trajectories beyond Efficiency: CO2 Implications of Maximizing Electrification and Renewable Resources through 2050." In ECEEE Summer Study 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017. Presqu'ile Giens, Hyeres France, 2017.
Ohshita, Stephanie, Jingjing Zhang, Li Yang, Min Hu, Nina Khanna, David Fridley, Shuang Liu, Ang Li, Miao Sun, and Nan Zhou. China Green Low-Carbon City Index., 2017.
2
Yang, Li, Min Hu, Jingjing Zhang, Stephanie A. Siehr, David Fridley, Nina Khanna, Nan Zhou, Shuang Li, Lingyan Chen, Ang Li et al. 2015 China Green Low-Carbon City scorecard In ECEEE Summer Study 2017. Presqu’ile de Giens, Hyeres, France, 2017.