Publications

X Author: Yisheng Liu

2016

2015

Hou, Jing, Yisheng Liu, Yong Wu, Wei Feng, and Nan Zhou."Comparative Study of Commercial Building Energy-Efficiency Retrofit Policies in Four Pilot Cities in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).
Wu, Yong, Jing Huo, Yisheng Liu, Yinan Li, Kexi Xu, Nan Zhou, and Wei Feng."Research on an Energy-Efficiency Improvement Roadmap for Commercial Buildings in China."European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) Summer Study on Energy Efficiency, June 1-6, 2015 (2015).